Kerkstream

Unie van Baptistengemeenten

ABC Gemeenten

Kerkstream.nl is een initiatief van de Unie van Baptistengemeenten en ABC Gemeenten, maar biedt graag ruimte aan alle kerken in Nederland om hun livestreams te delen. Je treft op de kaart dus een grove indeling van kerksoorten die bij lange na niet compleet is. De initiërende kerken zijn niet verantwoordelijk voor de aangeboden streams qua inhoud of kwaliteit.